Haukkovuoren jyrkänteet (Liikkeet)

Haukkovuoren mahtavat jyrkänteet kohoavat Saimaan pinnasta 81 m korkeuteen. Alue on malliesimerkki kallioperän ruhjeeseen liittyvästä ”vesistölaaksosta”, jonka mannerjäätikkö on syventänyt ja puhdistanut rikkonaisesta kallioaineksesta. Korkeusero Haukkovuoren laelta Haukkolahden syvänteisiin on yli 100 m. Kallioperä on alueelle tyypillistä granaatti-kordieriitti-kiillegneissin ja graniittijuonien seosta. Haukkovuoren kupeessa toimii Tiina Leinosen Pienniemen Taiga-tila. Tiina järjestää luonoretkiä, vuokraa kanootteja ja tarjoaa erämajoitusta http://www.guidetiina.fi/

Haukkovuoren kuva: Tapani Tervo