Puumalansalmi ja silta (Liikkeet)

Puumalansalmen ylittää Suomen 4. pisin silta, jolta hahmottuu hyvin Saimaan sokkeloisuus. Se johtuu kallioperän ruhjevyöhykkeistä, joissa kallioperä on ympäristöään rikkonaisempaa. Jääkauden aikana mannerjäätikkö kulutti ja otti mukaansa kiviainesta näistä ruhjevyöhykkeistä, jolloin niistä tuli muuta ympäristöä syvempiä. Nykyään monet näistä ruhjevyöhykkeistä ovat veden peitossa. Puumalansalmi on myös suosittu vierassatama.